Poszukujemy nieruchomości

W związku z dynamicznym rozwojem, Spółka Wojt Bud zainteresowana jest nabyciem gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na terenie Krakowa.

Poszukujemy nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, pozwalające na realizację inwestycji mieszkaniowych (budownictwo wielorodzinne i wielorodzinne z funkcjami usługowymi).

Osoby posiadające ciekawe propozycje prosimy o kontakt.

W składanych ofertach prosimy o podanie informacji dotyczących lokalizacji, powierzchni gruntu, oznaczenie działki (mile widziane dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej). przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, złożenie propozycji cenowej oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty.