Skip to main content
  • ul. Szenwalda,  Lb budynków – 6
  • Lb mieszkań – 252, Lb lokali usługowych – 25, Lb – miejsc postojowych – 268, PUM – 16730

Zobacz gotowe inwestycje